O nás

ZDRAVOTNÍ STAV

Přihlášením na lekci klient potvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a ten dovoluje účastnit se vybrané lekce/workshopu. V případě zdravotních omezení se aktivity účastní se souhlasem lékaře a o svém aktuálním stavu před zahájením lekce informuje lektora (včetně těhotenství!).

V každém případě cvičí na vlastní zodpovědnost a riziko!

MOBILNÍ TELEFONY, OSOBNÍ VĚCI

Žádám klienty o ohleduplnost a vstřícnost při používání a odkládání mobilních telefonů a osobních věcí v prostorách recepce, a především cvičebního sálu. Mobilní telefony a osobní věci si v recepci můžete bezpečně odložit. Prostory rehabilitace se před zahájením každé lekce zamykají. Jakékoliv hlasité vyzvánění mobilního telefonu ruší plynulý chod lekce.

PLATBA

Jednotlivé lekce lze platit dle platného ceníku buď v hotovosti, případně převodem na účet 115-7108830227/0100 nebo si klient může zakoupit po registraci v rezervačním systému permanentku, ze které se mu budou automaticky odečítat platby za provedené rezervace. V případě včasného zrušení rezervace (viz. storno podmínky) mu bude částka automaticky přičtena zpět k permanentce.

Workshopy a kurzy je nutné zaplatit převodem na účet do sedmi dnů od jejich rezervace, jinak bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.

Platby na účet 115-7108830227/0100. Variabilní symbol je zaslán při vyžádání platebních pokynů, nebo do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení. O platbě odeslané na účet prosím informujte lektora e-mailem.

ČASOVÉ OMEZENÍ PERMANENTEK

Každá permanentka je přenosná, a lze ji využívat na různé druhy jógy.

STORNO PODMÍNKY

Rezervovanou lekci lze zrušit nejpozději 6 hodin před jejím začátkem. Pokud lekce nebude řádně omluvena, z jednorázového vstupu bude odečteno 50 % z ceny lekce a v případě permanentky odebrán jeden vstup na lekci. Klient platící hotově bude vyzván, aby uhradil částku za zmeškanou aktivitu do 7 dnů buď v hotovosti, nebo na bankovní účet. Včasnou omluvou umožňujete náhradníkům postoupit na vámi uvolněné místo na lekci.

U tematických, prodloužených lekcí či workshopů je nutná úhrada předem převodem nebo v hotovosti, případně odečtením z permanentky. Storno u těchto akcí je následující: do 48 hodin předem = vrácení celé částky, zrušení do 24 hod před začátkem = vrácení 50 % z uhrazené částky, zrušení méně než 24 hod před začátkem = bez nároku na vrácení peněz.

ROZVRH

Lekce jsou vypisovány vždy na jeden měsíc. Lektor si vyhrazuje právo plánovaný rozvrh kdykoli změnit z organizačních nebo provozních důvodů. O případných změnách budou klienti včas informováni.

Děkuji vám za čas, který trávíte s jógou, a doufám, že se se mnou cítíte jako doma. Pokud pro to každý z nás něco udělá, budeme se cítit dobře všichni.

NAMASTÉ Radka